Słowniczek IT

Definicja

PYTHON

1. Definicja

Wysokopoziomowy język programowania przetwarzany po stronie serwera

2. Zastosowania

Python jest bardzo elastycznym językiem programowania. W Integree wykorzystujemy go do pisania nowoczesnych aplikacji internetowych. Istotną jego cechą jest interpretacja i wykonywanie poleceń po stronie serwera (server-side), co pozwala oszczędzić zasoby komputera użytkownika. Python wspiera różne paradygmaty programistyczne – obiektowy, imperatywny i funkcyjny. Istnieje duża ilość bibliotek programistycznych, rozszerzających jego możliwości. Jednym z bardziej popularnych frameworków pythonowych jest Django.

3. Niektóre nasze projekty stworzone w Pythonie: