Słowniczek IT

Definicja

FRAMEWORK

1. Definicja

Jest to zbiór bibliotek, procedur i komponentów, będący szkieletem, na którym opiera się tworzoną aplikację.

2. Zastosowania

Framework umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów, systematyzuje pracę, pozwala ustrukturyzować projekt i zapewnia mechanizmy ułatwiające orientację w projekcie programiście, który dopiero dołącza do zespołu. Kod pisany we frameworkach jest czytelny, łatwy w utrzymaniu i ułatwia tworzenie dokumentacji.

3. Przykłady

Do najpopularniejszych frameworków należą Angular, Rails, Laravel, Django, React, Vue.