Słowniczek IT

Definicja

ERP

1. Definicja

ERP (eng. Enterprise Resource Planning), jest systemem informatycznym służącym do zarządzania większością procesów w firmie.

2. Zastosowania

Termin ERP dosłownie tłumaczony jest jako Narzędzie do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa. To rozbudowana platforma informatyczna, pozwalająca zarządzać wszystkimi lub też większością działów w przedsiębiorstwie. Jej modułowa budowa pozwala dostarczać inne interfejsy i narzędzia, działom finansów i księgowości, inne magazynierom, a jeszcze inne działom produkcji lub serwisu. Jedną z ważniejszych funkcji systemów klasy ERP jest rozbudowane raportowanie – to właśnie ten moduł pozwala tworzyć raporty uwzględniające dane płynące z różnych działów firmy.