Słowniczek IT

Definicja

E-COMMERCE B2B

1. Definicja

(eng. Handel elektroniczny business to business) Jest to handel internetowy skierowany do innych firm. Polega na transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i wymianie dóbr w celu realizowania własnych celów biznesowych.