Słowniczek IT

Definicja

DEDYKOWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

1. Definicja

Dedykowany System Informatyczny to oprogramowanie tworzone od podstaw w oparciu o potrzeby biznesowe Klienta. Pozwala na całkowitą customizację systemu, aby umożliwić optymalną realizację procesów, przebiegających w przedsiębiorstwie.

2. Zalety

  • Pełne dopasowanie do potrzeb klienta
  • Elastyczna konstrukcja systemu oferująca niemal nieograniczone możliwości rozbudowy
  • Gwarancja i umowa utrzymania systemu
  • Dopasowanie do polityki bezpieczeństwa firmy
  • Relatywnie niskie koszty eksploatacji przy istotnie wyższych możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa

3. Wady

  • W opozycji do szablonowych systemów informatycznych, implementacja dedykowanego wymaga większych zasobów czasu
  • Droższe wdrożenie
  • Wdrożenie wymaga pewnej wiedzy technicznej także od Klienta
  • Im większy system, tym większe ryzyko niepowodzenia