Słowniczek IT

Definicja

SAAS

1. Definicja

SaaS (ang. Software as Service) jest to model dystrybucji, w którym klient otrzymuje przez przeglądarkę dostęp do funkcjonalności aplikacji webowej.

2. Opis

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że sto procent odpowiedzialności za poprawne działanie aplikacji spoczywa na jej dostawcy. Klient nie musi dbać o uaktualnienia aplikacji. Jest ona też niezależna od platformy sprzętowej klienta, ponieważ potrzebuje on tylko dostępu do Internetu i działającej przeglądarki.