Słowniczek IT

Definicja

ON PREMISES

1. Definicja

On premises – model wdrożenia, w którym oprogramowanie instalowane i utrzymywane jest na infrastrukturze informatycznej klienta.

2. Opis

W niektórych firmach zachodzi potrzeba fizycznej kontroli nad urządzeniami, na których instalowane jest oprogramowanie. Może to wynikać z wymagań technicznych lub polityki bezpieczeństwa. Oprogramowanie jest wtedy instalowane na komputerach klienta i to na nim spoczywa odpowiedzialnośc za utrzymanie jego działania.