Słowniczek IT

Definicja

IAAS

1. Definicja

Iaas (ang. Infrastructure as Service) – model udostępnienia klientowi infrastruktury sprzętowej.

2. Zastosowania

W modelu IaaS klient uzyskuje dostęp do wybranej przez siebie konfiguracji sprzętowej (np. serwerów aplikacji, stron, poczty e-mail). Są to najczęściej maszyny wirtualne (rzadziej fizyczne), których nie przenosi się fizycznie do siedziby klienta. Usługodawca konfiguruje i udostępnia maszyny, a następnie zapewnia ich bezawaryjne działanie. W tym modelu rozliczenia prowadzone są w oparciu o faktycznie użytą w danej jednostce czasu moc obliczeniową.