Słowniczek IT

Definicja

E-COMMERCE B2C

(eng. Handel elektroniczny business to customer) Jest to handel internetowy skierowany do klienta indywidualnego i końcowego. Konsument  zazwyczaj chce zrealizować daną usługę lub kupić określony produkt w formie detalicznej.