Słowniczek IT

Definicja

DEPLOY

1. Definicja

(ang. rozmieszczenie) Wdrożenie oprogramowania do działania na docelowej infrastrukturze.

2. Opis

Jest to proces przeniesienia oprogramowania z serwera testowego na serwer klienta. Słowem tym określana też bywa finalna konfiguracja oprogramowania i dopasowanie go potrzeb konkretnego odbiorcy. Niektóre systemy zawierają wiele opcjonalnych modułów i dopiero po określeniu potrzeb klienta możliwe jest wdrożenie tych elementów, które będą składać się na końcowy produkt.