Słowniczek IT

Definicja

APLIKACJA WEBOWA

1. Definicja

Aplikacja webowa (sieciowa). Jest to aplikacja, która do uruchomienia i działania potrzebuje serwera sieciowego.

2. Opis

Głównym wyróżnikiem tego typu aplikacji jest to, że nie działają one na komputerze użytkownika (kliencie). Klient łączy się z sieciowym serwerem aplikacji i dopiero wtedy możliwa jest interakcja. Można wymienić kilka zalet takiego rozwiązania:

  • Aplikacja nie jest instalowana na komputerze użytkownika, a więc pełną kontrolę nad jej poprawnym działaniem ma administrator serwera.
  • Moc obliczeniowa komputera użytkownika nie ma znaczenia. Może on pracować na mało wydajnym urządzeniu, ponieważ dane przetwarzane są na serwerze.
  • W przypadku awarii komputera użytkownika, dane przechowywane w aplikacji nie są zagrożone.