Słowniczek IT

Definicja

API

1. Definicja

API (eng. Application Programming Interface) – jest to sposób, w jaki dwie różne aplikacje mogą komunikować się między sobą.

2. Zastosowanie

Konieczność przekazywania danych z jednej aplikacji do drugiej wymusiła na programistach stworzenie protokołów służących do takiej komunikacji. Niezależnie w jakich językach programowania stworzone są obie aplikacje, jeżeli jedna z nich udostępnia API, będzie w stanie komunikować się z drugą.

3. Przykład

Sklep internetowy X udostępnia API, za pomocą którego programy magazynowe klientów mogą pobierać aktualne informacje o ofercie, śledzić stan zamówienia i mieć kontrolę nad wzajemnymi rozliczeniami.