Informacje ogólne, dane Administratora Danych Osobowych

Integree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Przedsiębiorca”) przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej https://integree.eu (dalej: „Strona Internetowa”). Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony dany osobowych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej.

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Integree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-339 Warszawa, ul. Fortuny 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714441, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5223111064 i REGON 369319030.

Kontakt z Przedsiębiorcą w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: hello@integree.eu

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Państwa żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

Jeżeli odwiedzają Państwo Stroną Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, typ/rodzaj przeglądarki.

Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie i zależy od Państwa decyzji. Dane te mogą zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania ze Strony Internetowej.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w przypadku:

Poza celami wskazanymi powyżej, dane osobowe są przetwarzane są w następujących celach:

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (usługi IT oraz wsparcia technicznego, dostawcy oprogramowania, firma hostingowa, biuro księgowe), ponieważ muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swe obowiązki. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

– cofnięcia lub ograniczenia zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);

– wykonania umowy i upływu przedawnienia roszczeń z umów (w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy);

– zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

W przypadku newslettera dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Pliki cookies

Przedsiębiorca na Stronie Internetowej wykorzystuje tzw. cookies (Ciasteczka), czyli pliki wysyłane do komputera użytkownika lub innego urządzenia (jak telefon, tablet) podczas przeglądania Strony Internetowej. Mogą być one odczytywane przez system Przedsiębiorcy, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Przedsiębiorca korzysta (np. Facebooka, Google’a). Ciasteczka są nieszkodliwe zarówno dla urządzenia, jak i dla jego użytkownika i danych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną indywidualnych preferencji. Pliki cookies pozwalają poprawić wyniki wyszukiwania użytkownika, jak również dbać o trafność wyświetlanych informacji.

Wiele plików cookies ma dla Przedsiębiorcy charakter zanonimizowany, tzn. na samej ich podstawie (bez podania dodatkowych informacji) nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na Państwa urządzeniu aż do wylogowania ze Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej prosimy o wyrażenie zgody na plików cookies, ponieważ Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Ciasteczek w Państwa urządzeniu.

Jeżeli nie chcecie Państwo, aby cookies były wykorzystywane podczas przeglądania Strony Internetowej, w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawienia w przeglądarce internetowej, poprzez całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub poprzez żądanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi Ciasteczek może powodować trudności w korzystaniu ze Strony Internetowej.

Pliki cookies są używane do:

– utrzymania sesji użytkownika, jeżeli sesja wymaga zalogowania;

– dokonania analizy tego, w jaki sposób korzystacie Państwo ze Strony Internetowej (jak wielu użytkowników otwiera Stronę Internetową, jak długo trwa sesja, jakie treści wzbudzają największe zainteresowanie), dzięki czemu możliwe jest ulepszanie Strony Internetowej i dostosowanie działania Strony Internetowej do preferencji jej użytkowników;

– tworzenia statystyk dotyczących oglądalności Strony Internetowej, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej;

– monitorowania aktywności użytkowników Strony Internetowej w celu badania preferencji;

– zapamiętania preferencji oraz indywidualnych ustawień użytkownika (pliki cookies umożliwiają zapisanie Państwa wyborów co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów Strony Internetowej czy też rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o Państwa lokalizacji);

– monitorowania poprawności funkcjonowania Strony Internetowej.

Inne technologie

Pliki cookies są także używane do korzystania z funkcji społecznościowych. Na Stronie Internetowej posiadamy pixel Facebooka, który umożliwia Państwu polubienie naszego fanpage’a podczas korzystania ze Strony Internetowej. Ponadto pixel Facebooka może być stosowany w celu zarządzania reklamami na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, jak również w celu prowadzenia działań remarketingowych. Pixel Facebook ma za zadanie śledzić odwiedziny użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej, dzięki czemu możliwe jest zlecanie na portalu społecznościowym Facebook reklam do osób, które odwiedziły Stronę Internetową.

W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Wykorzystują one technologię cookies w celu umożliwienia prezentacji miarodajnych danych. Dane te stanowią wyłącznie materiał do analiz statystycznych, nie są łączone z innymi danymi osobowymi. Używane narzędzia Google nie stanowią przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć. Jeżeli chcecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta na adres hello@integree.eu

Informujemy, że jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, późniejsze jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że dokonujemy automatycznego profilowania użytkowników Strony w oparciu o preferowane przez nich treści. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, które mają siedzibę poza Unią Europejską, takich jak: Facebook, Microsoft, Google. W świetle przepisów RODO podmioty te są traktowane jako państwa trzecie. Przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie takim podmiotom, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu dostęp do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych), jak również prawo do uzyskania informacji na temat: celu przetwarzania Państwa danych, rodzaju przetwarzanych danych, podmiotów którym dane są przekazywane, okresu przechowywania danych.

Ponadto posiadają Państwo prawo do:

– sprostowania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora macie Państwo ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Wymienione uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego. W niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia.

Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia możecie Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta na adres hello@integree.eu

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie Internetowej. O wprowadzonych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie zostaną Państwo poinformowani, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.10.2020r.