Pierwsze spotkanie z Agile

Autor: Stanisław Lewandowski
08.05.2020

Agile (ang. zwinny, zręczny, zwrotny) jest to filozofia powstała jako nowe podejście do tworzenia oprogramowania. Stoi ona w opozycji do „klasycznego” modelu kaskadowego (waterfall), zakładającego, że cały proces jest od początku zaplanowany i podzielony na etapy.

Jednym z wyróżników podejścia agile jest akceptacja faktu, że oczekiwania klienta mogą zmieniać się podczas trwania projektu – krótkie etapy wytwórcze pozwalają zwinnie dostosowywać ramy projektu do nowych założeń. Agile skupia się przede wszystkim na spełnianiu oczekiwań klienta poprzez płynne dopasowanie do jego uwarunkowań biznesowych. Dlatego też funkcjonalność konkretnych rozwiązań przedkładana jest ponad sztywne ramy odgórnych założeń.

Jak wygląda praca w Agile?

W czasie realizacji projektu praca dzielona jest na krótkie okresy, nazywane sprintami. Podczas jednego sprintu zespół programistów tworzy ustaloną wcześniej część produktu, następnie testuje ją, omawia, wyciąga wnioski i na ich podstawie planuje następny sprint. Agile dopuszcza możliwość, że po ukończeniu sprintu wytworzona część oprogramowania będzie jeszcze podlegać modyfikacjom, aby lepiej dopasować ją do potrzeb biznesowych klienta.

Zwinne zespoły

Kolejną ciekawą cechą tworzenia oprogramowania w metodykach Agile jest budowa zespołów developerskich. Według założeń zespół taki jest zdolny do samoorganizacji, czyli decydowania, kto i za co odpowiada. Osiągane jest to przez różnorodność kompetencji – każdy z członków zespołu specjalizuje się w odmiennym aspekcie tworzonego oprogramowania, a suma kompetencji zespołu jest wystarczająca do ukończenia projektu.

Komunikacja i zorientowanie na potrzeby

Szczególnie istotnym dla zespołów Agile’owych czynnikiem jest komunikacja. Ponieważ ramy projektu nie są sztywne i mogą wymagać wypróbowania różnych rozwiązań, kluczowe jest, aby członkowie zespołu komunikowali się między sobą, a równocześnie byli w stałym kontakcie z klientem. To właśnie jego potrzeby biznesowe są na pierwszym miejscu i kształtują proces projektowy.

Agile nie tylko w IT

Metodologia Agile jest dość ogólnym pojęciem, opisującym generalne założenia procesu projektowego. Z biegiem lat na jej podstawie powstało wiele osobnych metodyk zwinnych takich jak SCRUM, Kanban, FDT i inne. Bardzo popularne jest też stosowanie metodyk zwinnych do organizowania modeli biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwem.