Makietowanie – narzędzie do zrozumienia projektu

Autor: Stanisław Lewandowski
02.04.2020

Czynnikiem, od którego powinien zacząć się każdy projekt, jest wzajemne zrozumienie. My jako wytwórca oprogramowania, musimy poznać potrzeby Klienta, jego problemy i oczekiwania (w tym też pomaga nam Analiza Biznesowa). Chcemy też przedstawić Klientowi swoje spojrzenie na projekt, zaproponować takie modyfikacje, które mogą w przyszłości ułatwić mu skalowanie systemu i dobudowywanie nowych modułów. Niezależnie od tego, czy tworzymy system CRM czy ERP, aby rozpocząć sprawną i bezstresową dla obu stron pracę nad produktem, konieczne jest upewnienie się, że wszystkie kluczowe elementy projektu mamy pod kontrolą i dokładnie wiemy, co ma się wydarzyć po wykonaniu konkretnej akcji.

Chcemy się zrozumieć

Zapewne niejednokrotnie braliście udział – od strony klienta lub usługodawcy – w procesie zawarcia złożonej umowy. Kiedy przychodzi do stworzenia specyfikacji przedmiotu zamówienia, okazuje się nieraz, że obie strony mówią zupełnie innymi językami. Nie wspominając już o sytuacji, w której zaangażowane są działy prawne obu firm… Przełożenie okienek, przycisków i logiki biznesowej systemu na język zrozumiały zarówno dla wykonawcy, jak i odbiorcy, jest pewną sztuką. To, co dla developera jest „przesłaniem zapytania do bazy MySQL”, dla Klienta będzie „wciśnięciem przycisku Szukaj”. Chodzi nam o to samo, tylko wyrażamy to różnymi słowami.

Oczywiście, rolą Project Leada jest tak komunikować się z Klientem, aby obie strony wiedziały, że chodzi im dokładnie o to samo. Zawsze jednak przydają się przykłady – zamiast mówić „..bo mi, wie Pan, chodzi o takie coś, że się klika i wtedy tak jakby, o, rozwija…”, wygodniej jest pokazać. Tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą makieta.

Rodzaje makiet

Makieta jest wizualnym odwzorowaniem projektu. Zależnie od fazy projektu, może ona odwzorowywać dużą lub małą liczbę szczegółów.

Makiety nazywane „Low-fidelity mockups/wireframe” są szkicem projektu. Stosuje się je na początku pracy projektowej. Ze względu na małą ilość szczegółów estetycznych pozwalają one oszczędzić czas podczas dynamicznych zmian. Pozwalają modelować układ, wielkośc i rozmieszczenie poszczególnych elementów, projektować przejścia pomiędzy poszczególnymi ekranami i ścieżki użytkownika.

Z kolei „High-fidelity mockups” nazywane też „prototype” są to makiety z nałożoną już docelową grafiką. Przydają się wtedy, kiedy logika aplikacji jest już znana, a do ustalenia pozostają kwestie dotyczące User Experience. Wtedy właśnie odbywa się proces dopasowywania interfejsu aplikacji, jej elementów i ekranów do potrzeb użytkowników końcowych.

Makiety – wartości dodane

Benefitów z wykorzystania tego narzędzia jest wiele. Po pierwsze, jak już wspominaliśmy, pozwala ono upewnić się, że w komunikacji znajdujemy się z Klientem w tym samym miejscu i chodzi nam o ten sam element i nazywamy go tak samo.

Drugą sprawą jest logika aplikacji. Aby mieć pewność, że aplikacja będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, makiety pozwalają odwzorować jej finalny układ pozwalając użytkownikowi na „przeklikanie” się przez każdy kluczowy proces. W ten sposób upewniamy się, że każda ścieżka użytkownika i odpowiada projektowi wykonanemu przy pomocy diagramów przepływu danych.

Trzecim, nie mniej ważnym aspektem wykorzystania makiet jest możliwość ich wykorzystania jako załącznika do umowy. Poza specyfikacją tekstową powstającego oprogramowania, warto dołączyć do niej wydruk (lub wersję interaktywną) makiety. Jest to zabezpieczenie dla obu stron umowy, pozwalające doprecyzować jej zakres.