IT / Custom Software Dev

Co robimy?

Jeżeli w Państwa firmie zachodzi potrzeba wdrożenia lub rozbudowy systemu aplikacji biznesowych, możliwe są dwa podejścia:

  1. Możecie Państwo skorzystać z jednego z “gotowych” produktów, którymi nasycony jest rynek. Obniża to koszty wdrożenia, ale powoduje konieczność zmiany sposobu pracy wszystkich działów, tak aby wpisały się w ramy, które przewidzieli producenci systemu. 
  2. Drugim wyjściem jest stworzenie systemu, który od początku uwzględni charakterystykę procesów biznesowych Państwa firmy, kulturę organizacji i możliwe ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa.

Tym właśnie się zajmujemy – wykorzystując zróżnicowane metodologie analizy biznesowej,  poznajemy potrzeby, architekturę i przepływ danych w firmie klienta, jego potrzeby w zakresie infrastruktury, raportowania i bezpieczeństwa danych i dopiero na tej podstawie proponujemy rozwiązanie informatyczne, którego zadaniem jest faktyczne wsparcie rozwoju firmy.

Technologie

Rekomendacje