Świat zmienia się szybko. Firmy ewoluują, a wraz z nimi ich modele biznesowe. W kaskadowym modelu wytwarzania oprogramowania często zdarza się, że założenia systemu informatycznego są nieaktualne, zanim ten zostanie wdrożony produkcyjnie.

Dlatego zespół Integree Bussines Solutions wdraża swoje rozwiązania z wykorzystaniem zwinnych metodyk opartych o programowanie iteracyjno-przyrostowe. To pozwala nam stale korygować kurs dopasowując produkt do potrzeb Klienta. Koszt wdrożenia jest niższy, ale przede wszystkim system jest zgodny z oczekiwaniami.

Jak prowadzimy wdrożenia?

Analiza potrzeb

Każdy projekt rozpoczynamy od szczegółowego zbadania potrzeb Klienta. W wyniku tzw. analizy przedwdrożeniowej, prowadzonej w formie kilkugodzinnej rozmowy z Klientem, powstaje specyfikacja systemu informatycznego.

Projekt techniczny

W przypadku skomplikowanych systemów tworzymy projekt techniczny, który można porównać do projektu wykonawczego domu. Dokument ten jest podstawą do rzetelnej wyceny oraz opracowania harmonogramu wdrożenia systemu informatycznego.

Wytwarzanie oprogramowania

Gdy wiemy już co i jak zrobić, zabieramy się za programowanie. Pomimo, iż faza programowania jest najdłuższą z całego cyklu wytwarzania, staramy się jak najszybciej dostarczyć Klientowi „klikalny” produkt. Dzięki temu możemy wspólnie pracować nad jego rozwojem.

Wdrożenie produkcyjne i testy

Zarówno testowanie jak i samo wdrożenie w środowisku produkcyjnym staramy się realizować jak najwcześniej. Im szybciej zaczniemy, tym mniej niespodzianek spotka nas w późniejszym czasie. Do testów gorąco namawiamy również Klienta.

Start produkcyjny

W końcu zawsze wybija godzina „zero”, w której nowy system rusza produkcyjnie. W tym czasie pracujemy „na podwyższonych obrotach”. Nieustannie monitorujemy kluczowe procesy, a w razie potrzeby na bieżąco pomagamy je udrażniać.

Instrukcje i szkolenia

Kładziemy ogromny nacisk, aby każdy nasz system działał intuicyjnie. Jednak gdy sytuacja tego wymaga, przygotowujemy instrukcje dla poszczególnych grup użytkowników opisując wybrane funkcje. Na życzenie organizujemy również szkolenia – zdalnie lub u Klienta.

Gwarancja i utrzymanie

Jesteśmy pewni jakości naszych usług, dlatego błędy systemu usuwamy w ramach gwarancji. W późniejszym czasie świadczymy usługę utrzymania systemu (konserwacja i zabezpieczenie). W razie wykorzystania zasobów serwera pomagamy je zwiększać.

Dalszy rozwój systemu

Cykl życia ogromnej większości naszych projektów liczony jest w latach. Zazwyczaj naturalnym następstwem wdrożenia jest dalszy rozwój systemu, który chętnie realizujemy. Rozbudowy prowadzimy w ramach rozliczenia godzinowego lub odrębnej umowy – wg życzenia Klienta.