Django Congo

Django Congo

Django Congo jest zbiorem unikalnych aplikacji i narzędzi rozszerzających popularny framework Django działający w środowisku Python.

Wapro API

Wapro API

Wapro API to kompleksowe rozwiązanie pozwalające na komunikację z programami z pakietu Asseco WAPRO (WF-Mag, WF-Fakir czy WF-Gang) za pośrednictwem Web Service.

Django Wapro

Django Wapro

Django Wapro to aplikacja Django pozwalająca na komunikację z pakietem WAPRO poprzez Wapro API.

Regon API

Regon API

Pakiet Regon API, a właściwie BIR API, to rozszerzenie dla Django umożliwiające szybką wymianę danych z Internetową Bazą REGON, czyli usługą BIR1. Za jego pomocą wyszukamy kontrahenta po NIP, REGON lub KRS i pobierzemy na jego temat informacje takie jak pełna nazwa, adres, czy datę rozpoczęcia lub zakończenia działalności.

API Kodów Pocztowych Poczty Polskiej

API Kodów Pocztowych Poczty Polskiej

Rozwiązanie Zip Code API jest aplikacją rozszerzającą Django, które pozwala na przeszukiwanie spisu PNA oferowanego przez Pocztę Polską.

PayU API

PayU API

Rozwiązanie PayU API to aplikacja stworzona w języku Python rozszerzająca framework Django, za pomocą której szybko i bezpiecznie obsłużymy płatności realizowane przez polskiego operatora płatności PayU.